e-Avrop

e-Avrop

Monternummer: A:27

e-Avrop är ett svenskt företag som utvecklar systemstöd och metodik för offentlig upphandling.

Bland våra kunder finns många upphandlande myndigheter, bland annat statliga myndigheter, kommuner, kommunalförbund och kommunala bolag.

Vårt upphandlingssystem är utvecklat av upphandlare för upphandlare och tillsammans med våra kunder bidrar vi till bättre upphandling för att möjliggöra goda affärer. Vi tillhandahåller även beställningssystem för operativa inköp.

e-Avrop tillhandahåller även upphandlingskonsulter och genomför utbildningar i offentlig upphandling.