Colligio

Colligio

Monternummer: B:14

Colligio AB är en ledande konsult och samarbetspartner inom offentlig upphandling. Med över 300 genomförda upphandlingsuppdrag under 2017 har bolaget en position som en av de 10 största upphandlarna på den svenska marknaden. Colligio erbjuder tjänster som Upphandlingsstöd, Utbildning, Samordnad upphandling samt Upphandlingsjuridiskt stöd.