Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR

Monternummer: B:39

Sveriges ledande samhällsvetarförbund

Jobbar du inom samhälls- och välfärdsutveckling? Vi är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor.

Hos oss finns inga ”typiska” medlemmar. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor, vi är egenföretagare och sitter på chefsposter. Vi är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Det som förenar våra 72 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.

Obundet och engagerat

Som förbund är vi partipolitiskt obundet, men vi tvekar inte att ta ställning i frågor som rör våra medlemmar och deras arbetsvillkor.

Vi finns på hela arbetsmarknaden och är varken bundna till någon speciell sektor eller någon särskild arbetsgivare. Just därför kan vi ge dig stöd genom hela ditt yrkesliv, oavsett vilken väg du väljer att ta. Vi finns där du finns och arbetar på alla fronter för att stärka dina möjligheter till karriär och professionell yrkesutövning.