Våga tänka nytt när du ställer krav

2018-02-01 13:20 – 13:50

Sal: M8

Det är bra att våra kunder ställer krav. Vem skulle annars göra det? Men en del av svinnet hos livsmedelsgrossisten uppstår som en konsekvens av kundkrav på tillgänglighet, hållbarhet och service. Martin & Servera berättar om samarbetet med Halmstad kommun, som gav positiva effekter som minskat svinn, lägre kostnader för kommunen och nöjda gäster i matsalen. Ett exempel som visar på vikten av dialog genom hela livsmedelskedjan.