Utbildning – den omöjliga kategorin?

2018-01-31 13:20 – 13:50

Sal: M7

Utbildning är en kategori som för många organisationer är av strategisk vikt för att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen som ska ta organisationen i rätt riktning. Samtidigt är det ett område som många upplever som en utmaning att hantera ur ett inköpsperspektiv, speciellt inom den offentliga sektorn. Under detta seminarium kommer vi att presentera de vanligaste utmaningarna och hur andra organisationer arbetar för att säkerställa såväl upphandlings- och inköpsprocessen som urvalet och relevansen.

FindCourses PRO