Upphandlingsprocessen om säkerhetschefen får bestämma!

Under det här föredraget får du säkerhetschefens perspektiv på hur vi hanterar inköp/upphandling som rör sådant som vi anser skyddsvärt. Har vi gjort en ordentlig riskanalys innan? Har säkerhetschefen blivit tillfrågad?