Upphandlingsmyndighetens vägledning om ESPD-systemet

2018-02-01 11:45 – 12:20

Sal: M6

Det så kallade ESPD-systemet är den nya ordningen för leverantörsprövning över tröskelvärdena. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning för detta system. Vägledning behandlar bland annat hur de nya reglerna för uteslutning och kvalificeringen ska tolkas samt hur användningen av ett ESPD-formuläret går till i praktiken.