Upphandling som verktyg för en effektiv digitalisering av välfärden

2018-02-01 15:00 – 15:30

Sal: M7

Digitaliseringen av välfärdens tjänster är en viktig förutsättning för att klara kvalitet och leveranser men de resurser som vi har till förfogande. SKLs senaste ekonomiska rapport visar att det kommer att saknas 59 miljarder till välfärden 2021. För att lyckas effektivisera med hjälp av digitala lösningar måste vi ta tillvara innovation, utveckla partnerskap och bygga nya leverantörsmarknader – och hur vi arbetar med upphandling blir en central strategisk fråga.

SKL Kommentus deltar i en gemensam satsning med SKL och Inera för att stärka digitaliseringssamarbetet i offentlig sektor. Olika upphandlings- och inköpsmodeller kan bli intressanta verktyg för att driva utvecklingen framåt. Olika pågående projekt och case kommer att presenteras.