SUA - Säkerhetskrav i upphandling, vad gäller och hur förbereder vi oss inför nya Säkerhetsskyddslagstiftningen?

Den 1 april 2019 börjar den nya Säkerhetsskyddslagstiftningen att gälla och det innebär stora förändringar. Här får du ta del av det förberedande arbetet med två vassa säkerhetskyddsspecialister och hur de arbetar på Skatteverket inför den nya lagen.