Separata operativa enheter – vad är det?

2018-01-31 14:00 – 14:30

Sal: M2

Hur förhåller sig ”separata operativa enheter” till begreppet upphandlande myndighet? Stadsdelsnämnder, facknämnder eller andra liknande organ – kan de betraktas som egna upphandlande myndigheter vid offentlig upphandling?