Samarbeta och driv utveckling på marknaden

2018-01-31 13:20 – 14:20

Sal: M3

Hur kan offentliga verksamheteter samarbeta och driva utveckling på marknaden? Ett sätt är att skapa olika typer av beställarnätverk där kommuner, landsting eller statliga myndigheter har likartade behov. Du får möjlighet att bidra med tankar och idéer på behov som skulle behöva tillgodoses i dessa typer av nätverk. Du får också ta del av och diskutera framgångsfaktorer, lärdomar och reflektioner från befintliga nätverk.

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn!