Så använder du certifiering & märkning vid inköp och upphandlingar inom brand- och säkerhetsområdet

En osäker omvärld påverkar oss alla.  Hur kan en inköpare eller upphandlare i sin egen roll bidra till ett tryggare samhälle? Tips och konkreta exempel kommer presenteras på hur certifiering som kvalitetssäkring kan säkerställa den goda affären.