RFI – Request for information - Förfrågningsunderlag på remiss

Möjligheten att få information om potentiella lösningar inom flera olika områden.