PANEL: Hur undviker vi att Upphandlingen blir en nationell säkerhetsrisk?

2018-02-01 09:50 – 10:30

Sal: M2

Med utgångspunkt i den stora Informationssäkerhetsskandalen som drabbade oss under sommaren 2017, där mer eller mindre känslig information och uppgifter läckt från transportstyrelsen till tredje land och kanske vidare. Skandalen konsekvenser var stora och innebar inte bara allmänhetens missnöje som följd utan även avsked och avhopp av såväl höga chefer som ministrar. Vid detta samtal diskuterar vi upphandlingens roll som säkerhetsrisk men också möjliggörare för säker informationshantering i framtiden. Vad borde gjorts och av vem? Hur stort är upphandlarens ansvar?  Och vad kan du göra för att undvika liknande scenarier i din organisation?