PANEL: Offentlig upphandling som motor för samhällsförändring - Hur långt är vi beredda att gå?

2018-01-31 11:00 – 11:40

Sal: M2

Att vi idag använder offentlig upphandling som verktyg för att påverka och driva fram en samhällsförändring är ett faktum. Ofta finns politiska förtecken och inte alltid är direktiv och regelverk anpassade till upphandlarens vardag.  Även om det oftast inte är någon som ifrågasätter de bakomliggande goda målsättningarna med att driva på en hållbar utveckling utifrån såväl det ekonomiska, ekologiska eller sociala perspektivet finns anledning att diskutera hur långt vi är beredda att gå? Denna debatt tar utgångspunkt i de politiska målsättningarna i förhållande till Inköpare och upphandlarens vardag. Är exempelvis miljö och sociala hänsyn alltid att föredra framför mest ekonomiskt fördelaktiga pris? Om inte vart går gränsen?