PANEL: Hur löser vi kompetensförsörjningen i framtiden?

2018-02-01 11:00 – 11:40

Sal: M2

Det finns inköpare men de kan inte göra affärer. Hur får vi den privata sidan att bli intresserad av det offentliga? Stänger vi ute? Att fokusera på samhällsnytta är attraktivt för unga. Hur attraherar vi förmågorna till offentlig sektor? Hur hantera 90-talister som gärna byter arbetsgivare ofta?

 

Fler paneldeltagare tillkommer inom kort.