Överprövning ur ett leverantörsperspektiv

Ska du överpröva eller ej? Och hur påverkar det relationerna med både offentlig sektor och dina konkurrenter? Kommer det i en snar framtid innebära en kostnad att överpröva? Kommer regeringen besluta om att införa en preklusion och vad innebär det för dig som leverantör?

 

Talare presenteras inom kort