Optimala hållbarhetskrav på transporter

2018-01-31 13:20 – 13:50

Sal: M8

PostNord välkomnar kunder som vill bidra aktivt till en hållbar framtid men det kan vara svårt att balansera olika ambitionsnivåer mot varandra. PostNords transporter bygger på samlastning av gods från många avsändare men unika kundkrav kan få negativa effekter. Kan alltför höga krav få en negativ miljöpåverkan? Vilken kompetens behövs hos den upphandlande enheten? PostNord delar med sig av erfarenheter från offentlig och privat upphandling.