Ökad avtalstrohet genom spendanalys

2018-02-01 14:00 – 14:30

Sal: M6

Helsingborgs stad har sedan tre år ett inköpsverktyg som hjälper oss att analysera verksamheternas inköp inom respektive kategori. Resan till idag har inte varit spikrak och lärdomar är att det inte bara är ett stödsystem som ska vara på plats, människorna i organisationen måste också hänga med i utvecklingen. Arbetet har gett oss kvalitativa data och har visualiserat områden som spendanalys, avtalstrohet, besparingar med mera. Vi berättar om vårt arbete och verksamheternas reaktioner. Vi visar även några konkreta exempel där inköpsanalysen varit central för ett lyckat resultat.