Offentlighetsprincipen/sekretess – Processuella och materiella problem med offentlighets- och sekretesslagstiftningen i förhållande till LOU

2018-02-01 13:20 – 13:50

Sal: M2

Hur ska offentlighets- och sekretessfrågorna behandlas samtidigt som leverantörens rätt till överprövning av upphandling, och leverantörens rätt till skydd för företagshemligheter, tas tillvara? Vi går igenom det rättsliga ramverket för att myndigheter och leverantörer ska kunna hantera frågorna på rätt sätt, och tar upp några fall från verkligheten.