Nytänk krävs för att bromsa sjukskrivningarna!

2018-01-31 14:00 – 14:30

Sal: M4

Rörelse, variation och återhämtning – Så lätt kan det vara att få personalen att Må bra på jobbet!

Med en gemensam målbild, positiv inställning och starkt engagemang kan vi påverka vår situation. Utifrån vetenskap och vår samlade erfarenhet har vi definierat tre hörnstenar; rörelse, variation och återhämtning som viktiga ingredienser för att må bra på jobbet. Det handlar om produkter, men ännu mer om fokus på människors arbetsförutsättningar, att optimera personalens hälsostatus och inspirera till beteendeförändringar. Att skapa är en sund investering som gör personalen både effektivare och friskare. Nu har Ergoff fått förtroendet i både upphandlingar och från privata företag att hjälpa personalen må bra på jobbet. Vi ger exempel på projekt från näringslivet och offentlig sektor. Gör våra insatser att den enskilda medarbetaren mår bättre? Ser vi effekter i minskade sjukskrivningskostnader?