Ny it-säkerhetsnorm – till stor nytta för dig som kravställare

SSF Cybersäkerhet Bas är en ny norm för att stärka informationssäkerheten i små och medelstora företag. Normen ger upphandlare möjlighet att ställa tydliga och enkla krav på IT-säkerhet inom alla områden.

SSF Cybersäkerhet Bas är framtagen med stöd av Polis, MSB, Svenskt Näringsliv, Svensk handel, Svensk Försäkring m.fl.