Nationella upphandlingsstrategin - Hur går vi vidare?

2018-01-31 10:00 – 10:30

Sal: M2

Hur vill regeringen att vi går vidare? Vart står vi idag? Vilka lärdomar, utmaningar och möjligheter kan vi se? Vad krävs i arbetet framåt? Civilministern kommer för att tala om hur långt man kommit med den nationella upphandlingsstrategin samt vad som regeringen anser behöver göras för att komma vidare.