Leverantörsuppföljning och leveransprecision för bättre affärer – så gör du

2018-02-01 13:20 – 13:50

Sal: M6

Den offentliga affären är aldrig bättre än leveransen i sig eller leverantörernas egna förmåga. På senare år ser vi en märkbar förändring inom offentlig upphandling där alltmer fokus numera även läggs på affären efter avtal. Vilka trender och metoder finns det? Vi utgår från praktiska exempel och diskuterar hur olika organisationer kan arbeta med leverantörsuppföljning och leverantörsprecision.