IOP - lagligt eller olagligt?

2018-01-31 14:00 – 14:30

Sal: M8

Allt fler kommuner och landsting vill ingå Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med ideella organisationer. Innehållet i dessa IOP kan variera men handlar ofta om utförande av välfärdstjänster. En omtvistad fråga är om IOP måste upphandlas eller om det faller utanför LOU.