Innovationsupphandling – så gör du för att nå önskad effekt

2018-01-31 14:00 – 14:30

Sal: M7

I Bollnäs kommun har en upphandling av tjänsten Ljus genomförts, där ljuset hyrs under avtalstiden. Upphandlingen

kravställdes utifrån funktionskrav med fokus på modularitet/flexibilitet, hållbarhet/miljö samt kunskap som förväntas

driva utveckling av helhetslösningar över förvaltningssilosarna. Genom ett nytt arbetssätt som möjliggör för nya innovationer och bättre lösningar skapas också medvetna beställare. Ta del av Region Gävleborgs utvärdering av projektet där effekten av upphandlingen ska leda till:

–       Samverkan och utveckling över olika gränser

–       Ökad hälsa, förbättrad inlärning

–       Helhet, hållbara lösningar – miljö-ekonomiskt-socialt