Inköpsmognad – Har du vad som krävs för att lyckas med din inköpsorganisation?

  • Hur mår verksamheten ur ett inköpsperspektiv
  • Hur gå från att vara operativ och reaktiv till att vara strategisk och proaktiv
  • Hur du förflyttar inköp som stödfunktion till att bidra till organisationens framgång

Att mäta och följa upp den egna inköpsverksamheten och dess mognadsgrad är en framgångsfaktor för att säkerställa ständig utveckling. Självskattningen som verktyg och metod ger en bra bild av myndighetens nuläge och var man behöver sätta in kraft för att lyckas ännu bättre med helheten.

Ett av viktigaste verktyget för dig som inköps-, upphandlingschef där du får den egna analysen med strategiska prioriteringar som är nödvändiga för att ge framgång åt myndighetens affärer och säkerställa maximalt värde för skattepengarna.

Upphandlingsmyndigheten, Svenskt Näringsliv har tillsammans med Silf utvecklat ett självskattningsverktyg för Sveriges myndigheter. Resultatet av de mätningar som gjorts visar på hur mogna inköpsorganisationerna är idag och hur man använt analysen till att göra rätt insatser och nå framgång.

Medverkande: På scen möter du även några av de som ökat mognadsgraden och nått önskat resultat.