Hur kan vi få med leverantörer till e-handel?

Här presenteras hur krav på e-handel kan ställas gentemot leverantörer av varor och tjänster i samband med upphandlingarna och så att de ska fungera för både små och större företag.