Hur hållbar upphandling ger konkreta resultat

2018-02-01 14:00 – 14:30

Sal: M8

Hållbarhet i upphandlingsprocessen har varit ett mycket viktigt verktyg för att uppnå Stockholms läns landstings miljöpolitiska målsättningar. I presentationen delas erfarenheter och konkreta exempel på hur Stockholms läns landsting har uppnått effekt och resultat inom bland annat områdena kollektivtrafik, transporter, IT, sjukvårdsmaterial och textil, både avseende miljömässig hållbarhet och ansvarsfulla leverantörskedjor. Syfte, mål samt möjligheter och utmaningar kring pågående arbete med att ta fram en strategisk plan för hållbar upphandling för landstinget kommer också att presenteras.