Hemligheter i offentlighetens ljus?

  • Vad innebär offentlighetsprincipen?
  • När krävs insyn?
  • När kan man ”lägga locket på”?
  • Är mina mail hemliga?
  • Vad får jag berätta för mina kollegor?
  • Hur hänger offentlighetsprincipen ihop med GDPR?
  • Vilka handlingar kan jag begära att få ut?
  • Och hur snabbt är skyndsamt?

En timmes crash course kring offentlighetsprincipen, sekretessbestämmelser och GDPR för att du ska kunna navigera rätt.