Hållbarhetsstrategiernas roll – att ställa och följa upp hållbarhetskrav

Vad behöver man göra för att lyckas med sin hållbara upphandling? Vad krävs för att koka ned de höga hållbarhetsambitionerna till hållbarhetsnytta i praktiken?