Glöm inte bort att följa upp!

2018-01-31 14:00 – 14:30

Sal: M6

När en organisation upphandlar en vara eller tjänst ska många krav och kriterier uppfyllas. Ambitionen är ofta att leverantören ska vara både kostnadseffektiv och hålla en hög kvalitet. Men för att den upphandlande organisationen ska få kvalitet över tid kan leverantörer inte bara uppfylla krav vid tidpunkten för upphandling. De måste bedriva verksamheten på ett sätt som långsiktigt säkerställer samma höga kvalitet. Därför är det viktigt att de krav organisationer ställer också följs upp kontinuerligt. Att inte följa upp riskerar att gynna oseriösa aktörer som utger sig att följa kraven, men inte gör det i praktiken. Så hur kan vi säkerställa att leverantörerna lever upp till de kriterier vi ställer? Kan ackreditering vara ett verktyg?