GDPR i upphandling

2018-02-01 15:00 – 15:30

Sal: M2

Hur tar man hänsyn till GDPR i upphandling? Hur ser man över befintliga avtal?
Den nya personuppgiftsförordningen från EU ställer högre krav på myndigheter och leverantörer vid behandling av personuppgifter. Hur inverkar detta på nuvarande och framtida upphandling och hur ska myndigheter och leverantörer behandla redan ingångna avtal som löper över maj 2018? Vi reder ut frågeställningarna och vilka problem som kan uppstå, samt ger förslag till lösningar.