Funktionskrav, en väg till bättre offentliga affärer?

Många upphandlingar som görs idag bygger på att jämföra ”äpple med äpple”, vilket ofta innebär att kravspecifikationerna blir mycket detaljrika. Kan detta vara en av anledningarna till att antalet anbudsgivare minskar? Hämmar alla dessa detaljer utvecklingspotentialen i en offentlig affär? Kan funktion och innovation ge offentlig sektor bättre lösningar och skapa en bättre offentlig affär, i så fall, hur?