Framtidsspaning: TITANS or NETWORKED? Konkurrerande framtida scenarion för upphandling

Om femton år från, hur kommer affärsmiljön och samhället att förändras? Hur kommer framtida utbudsmarknader ha förändrats? Och vad kommer detta betyda för upphandling?

Louise Knight berättar om resultaten från den senaste forskningen som fokuserar på just dessa frågor. ”Jättar och nätverk” är två scenarier utvecklats med och för ledare inom upphandling.

Studiens slutsatser visar på att alla som berörs av den offentliga upphandlingen –  yrkesverksamma, forskare och andra viktiga intressenter – behöver bli mer framtidsinriktade och bredda vårt synsätt, vara mer ambitiösa om rollen och vad upphandling kan uppnå.