Förra årets vinnare av Handslaget - Förnybart flygbränsle

2018-02-01 13:20 – 13:50

Sal: M7

– Så jobbar Swedavia med utmaningarna för en hållbar framtid.

Som kategoriansvarig strategisk inköpare på Swedavia har Joachim Wersén förmånen att i sin yrkesroll bidra till att Swedavia når sina miljömål om nollutsläpp när det gäller fossil koldioxid år 2020. Med upphandlingen av bioflygbränsle för samtliga tjänsteresor inom Swedavia hoppas företaget att få igång marknaden för biobränsle samt att långsiktigt stötta möjliggörandet av storskalig produktion av bioflygbränsle i Norden.