Förbättrad samverkan i upphandlade tjänster genom ökad kollektiv intelligens. Har du förmågan som krävs av en upphandlare?

Att samverkan i olika former är en nyckel till effektivitet i alla organisationer är ingen nyhet, trots detta är det en utmaning i de flesta organisationer. Philip och Sanna berättar om hur samverkan förbättras genom att öka gruppers kollektiva intelligens och förmåga. Relationsvärme, förståelse för roller och uppgifter samt att gemensamt reflektera över både process och resultat är nyckelaspekter i kollektiv intelligens. Hur kan förutsättningar för kollektiv intelligens utvärderas i samband med upphandlingar?

Reflektion, inspiration och kunskapsdelning utlovas!