EU:s inre marknad och varför vi till stor del misslyckats med att åstadkomma gränsöverskridande handel?

2018-02-01 15:40 – 16:20

Sal: M2

Hur kan vi fördjupa den inre marknaden och åstadkomma en digital inre marknad för att på så sätt stärka europeisk konkurrenskraft och tillväxt? Vilka hinder finns för att åstadkomma detta?