Erfarenhet från uppföljningsarbetet med ramavtal – tips och råd!

2018-02-01 15:00 – 15:30

Sal: M4

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet kommer likt tidigare år med workshops att dela med sig av sina framgångsrika råd kring strukturerad förvaltning och uppföljning av ramavtal. Här ges du som upphandlare möjlighet att ta del av nyheter, tips och råd gällande uppföljningsarbete.