En global aktör på en nationell upphandlingsmarknad – utmaningar och möjligheter?

2018-01-31 13:20 – 13:50

Sal: M4

Att som litet företag ta sig in i offentlig sektor är svårt, men vilka svårigheter finns det för stora företag? Vilka typer av krav kan ofta vara hinder kontra möjligheter för oss som globala aktör för att delta i en upphandling?

  • Hållbar upphandling, i vilken takt bör detta ske för att marknaden skall hänga med?
  • Funktionsupphandling kontra detaljstyrd upphandling, för och nackdelar?
  • Framtidens kontor, hur ser det ut?