Effektivare offentlig upphandling genom tillsyn

2018-01-31 13:20 – 13:50

Sal: M6

Tillsyn och sanktioner är effektiva verktyg att få fler att göra rätt. De allra flesta som varit föremål för tillsyn har ändrat sitt beteende, stärkt sin kompetens eller organiserat om verksamheten för att inte göra fler misstag i framtiden.