Effekterna av att mäta den egna inköpsmognaden – så gjorde vi i Växjö

2018-01-31 11:45 – 12:20

Sal: M6

Inköpsmognad är en välbeprövad metodik för att arbeta med ständiga förbättringar, även kallat inköpsexcellens. Sedan ett par år tillbaka finns MSU+ översatt till svenska och tillämpas framgångsrikt på flera myndigheter. Under seminariet utforskar vi vad inköpsmognad är, hur det kan användas och vilka erfarenheter det finns från Växjö kommun.