KEYNOTE: De här rättsfallen kommer påverka ditt arbete 2019!

Anna går under seminariet igenom några av de viktigaste domar som kommer att spegla upphandlingslandskapet under 2019.

  • Har en ökad dialog mellan aktörer gett minskade överprövningar?
  • Vilka rättsfall och rättspraxis kommer påverka ditt arbete det kommande året?

Anna sammanfattar rättsläget inom ett antal centrala upphandlingsrättsliga områden.