CASE: Upphandlingsdialog Dalarna, så för vi vår dialog!

För att skapa ökad regional utveckling vill vi få fler företag inom alla branscher deltar i offentlig upphandling. Det gäller även sociala företag och idéburen sektor. Därför arbetar vi brett och långsiktigt med metodutveckling, utbildningar och seminarier för både upphandlande myndigheter, beställare, politiker och leverantörer. Vi skapar rekommendationer anpassade för Dalarna inom områden som Tidig dialog, innovationsupphandling, socialt hållbar upphandling etc. I vår arbetsgrupp finns både myndigheter, kommuner, landsting, idéerna organisationer och bransch- och intresseorganisationer representerade.