CASE: Uppföljning och analys i praktiken – Eskilstuna best practice

Stora utmaningar i offentlig verksamhet kräver smartare hantering av ekonomiska medel. Genom uppföljning kan centrala funktioner hjälpa verksamheter att använda pengarna effektivare och få mer resurser till kärnverksamhet. Genom ett processorienterat arbetssätt och fokusering på analys av inköpsmönster har Eskilstuna kunnat förbättra förutsättningarna för upphandling och sänka kostnaderna för inköp.