CASE: Hur skapar den lilla kommunen struktur och ordning på sitt inköpsarbete?

Genom dialog och information skapas förståelse för upphandling och lagverk både i den egna organisationen och bland företag och intresseorganisationer. Under detta seminarium delar Lennart Jonsson med sig av sina erfarenheter, både framgångar och motgångar i arbetet med att hitta nya infallsvinklar som stimulerar företag i regionen att se möjlighet till tillväxt vid samarbete med kommuner. Lennart ger exempel på bland annat avtalsvård samt hur de stimulerar lokala producenter till att delta i upphandlingar och vinna eftertraktade avtal i konkurrens med de stora aktörerna.