CASE: Vem vet bäst? Ett nytt grepp för effektiv leverantörsdialog

Det finns många sätt att utkristallisera vad som ska köpas. Tid är dock alltid en bristvara. Att jobba under kort tidspress kan skapa nya tankebanor och nya möjligheter. Istället för att bjuda in företag för enskilda presentationer får alla träffa alla… med vårt behov i fokus istället för deras erbjudande.