Att våga upphandla det okända!

Upphandlingar har hittills varit något som skett under kontrollerade och strukturerade former. Men samhällsnyttiga innovationer kräver nybyggaranda, insikt om det komplexa okända och ’fail fast’-mentalitet. Har vi de ledare och medarbetare som krävs för att skapa dessa miljöer och är modiga nog våga upphandla det okända? Johan beskriver genom lyckade och misslyckade exempel hur ledarskap och egenskaper äter juridik till frukost. Och varför han vill göra Kista Science City till en innovationsmärkt zon.