Att fråga eller inte fråga? Den tunna linjen mellan att vara en nitisk referenstagare och att gå på en referensnit

Referenser är ofta viktiga i upphandlingsprocessen. Men sker det vid kvalificering eller vid utvärderingen av anbudet? Vad är relevant att ställa som krav? Hur bör man göra t.ex. med egna referenser?