Arbetsmiljö vid upphandling, ett sunt konkurrensmedel!

2018-02-01 15:00 – 15:30

Sal: M8

Hur kan arbetsmiljö bli ett konkurrensmedel? Genom att ta med arbetsmiljö vid upphandling kan vi skapa förutsättningar för ett sundare och hållbarare arbetsliv och samtidigt bidra till att motverka osund konkurrens. Upphandlare (beställare) och leverantörer behöver bli bättre på att uppmärksamma arbetsmiljörisker vid upphandling eftersom upphandlingsfrågan är en kritisk faktor för att förebygga osund konkurrens. Arbetsmiljöverkets undersökning visar att beställare som efterfrågar anbudsgivares arbetsmiljöpolicy och följer upp om upphandlat företag utför arbetet enligt de policys som bifogats anbudet, är mer nöjda med anbudens kvalitet. De anser också att det förekommer högre leveranssäkerhet med färre driftstörningar jämfört med de beställare som inte efterfrågar företagens arbetsmiljöpolicy.